|
Tin mới nhất
Tìm kiếm thông tin
Mục tìm :
 

Đánh giá của Anh|Chị về chất lượng giảng dạy của trung tâm

Số người đã truy cập
156095
Số đang truy cập
148
 
Điểm thi
 
Kết quả thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản ngày 28 tháng 9 năm 2019-28/09/2019
Kết quả thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản ngày 21 tháng 9 năm 2019-21/09/2019
Kết quả thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản ngày 28 tháng 7 năm 2019-28/07/2019
Kết quả thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản ngày 23 tháng 7 năm 2019-23/07/2019
Kết quả thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản ngày 11 tháng 5 năm 2019-11/05/2019
Kết quả thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản ngày 27 tháng 4 năm 2019-27/04/2019
Kết quả thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản ngày 02 tháng 3 năm 2019-02/03/2019
Kết quả thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản ngày 19 tháng 01 năm 2019-19/01/2019
Kết quả thi Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản ngày 23 tháng 12 năm 2018-23/12/2018
Kết quả thi Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản ngày 02 tháng 12 năm 2018-02/12/2018
12345


©2013 Trung Tâm Ngoại Ngữ-Tin học Cadafol
Địa chỉ: 82 Hùng Vương –Huế. Điện thoại: 0234-3814981. Website:cadafol.cdsphue.edu.vn