|
Tin mới nhất
Tìm kiếm thông tin
Mục tìm :
 

Đánh giá của Anh|Chị về chất lượng giảng dạy của trung tâm

Số người đã truy cập
114005
Số đang truy cập
5
 
  Tin tức-Sự kiện-Thông báo
THÔNG BÁO CHUẨN ĐẦU RA CHO HỌC SINH, SINH VIÊN
Ngày đăng: 08/09/2017

TRƯỜNG CĐSP THỪA THIÊN HUẾ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ-TIN HỌC                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                           

            Số: 16 / TB-TTNN-TH                              Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học và thi chứng chỉ Ngoại ngữ, Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

để đạt được chuẩn đầu ra cho học sinh sinh viên

 


Thực hiện kế hoạch đào tạo của Trường về chuẩn đầu ra của học sinh sinh viên, Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học thông báo để học sinh sinh viên muốn đạt được chứng chỉ Ngoại ngữ và chứng chỉ Ứng dụng thông tin cơ bản về kế hoạch đăng ký học và thi, như sau:

 

I. SỐ TIẾT HỌC:

1.Chứng chỉ Ứng dụng thông tin cơ bản        :  75 tiết/ 2,5 tháng  (học tuần 03 buổi)

2. Chứng chỉ Ngoại ngữ (theo cấp độ)            : 150 tiết / 5 tháng /cấp độ (học tuần 03 buổi)

II. THỜI GIAN:

1.Thời gian đăng ký:          từ ngày 21/8/2017 đến hết ngày 30/9/2017

Đăng ký từ 7h00 đến 19h30 các ngày trong tuần tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học Cadafol (Khi đăng ký nộp thẻ sinh viên photo)

2.Khai giảng:  Đợt 1 :     17.30 ngày Thứ Ba, Thứ Tư            - 5, 6 / 9 /2017

                        Đợt 2 :    17.30 ngày Thứ Hai, Thứ Ba           -18,19/9/2017

                        Đợt 3 :    17.30 ngày thứ Hai, Thứ Ba            - 02,03/10/2017

Học sinh sinh viên có thể chọn đăng ký suất học thứ Hai, Tư, Sáu hoặc thứ Ba, Năm, Bảy; thời gian học từ 17.30-19.25 hoặc tập thể lớp đăng ký học ban ngày theo thời khóa biểu tự chọn.

            III. CẤP CHỨNG CHỈ:

1.      Tin học: Chứng chỉ Quốc gia do Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học của Trường cấp theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Học sinh sinh viên hệ Trung cấp và Cao đẳng và phải có chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản để đủ điều kiện tốt nghiệp.

2.      Ngoại ngữ : Chứng chỉ do trường Đại học Ngoại ngữ Huế cấp theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học sinh sinh viên hệ Trung cấp và Cao đẳng phải có chứng chỉ Ngoại ngữ bậc 2 (A2), sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ phải đạt bậc 3 (B1) để đủ điều kiện tốt nghiệp.

 Thời gian thi chứng chỉ: ngay sau khi kết thúc khóa học.

 Học sinh sinh viên liên hệ với văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học để đăng ký và biết thêm thông tin khác./.

 

  Nơi nhận:

- GV QLL, LT các lớp K39, K40, K41                                                                         GIÁM ĐỐC

- Lưu :TT NN-TH.                                                                                              

                                                                                                                                              Đã ký

                                                                                                                                      DƯƠNG SINH  

Số lượt xem: 171

 ©2013 Trung Tâm Ngoại Ngữ-Tin học Cadafol
Địa chỉ: 82 Hùng Vương –Huế. Điện thoại: 0234-3814981. Website:cadafol.cdsphue.edu.vn