|
Tin mới nhất
Tìm kiếm thông tin
Mục tìm :
 

Đánh giá của Anh|Chị về chất lượng giảng dạy của trung tâm

Số người đã truy cập
183718
Số đang truy cập
3
 
Điểm thi
 
Kết quả thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản ngày 28 tháng 9 năm 2019-28/09/2019
Kết quả thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản ngày 21 tháng 9 năm 2019-21/09/2019
Kết quả thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản ngày 28 tháng 7 năm 2019-28/07/2019
Kết quả thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản ngày 23 tháng 7 năm 2019-23/07/2019
Kết quả thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản ngày 11 tháng 5 năm 2019-11/05/2019
Kết quả thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản ngày 27 tháng 4 năm 2019-27/04/2019
Kết quả thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản ngày 02 tháng 3 năm 2019-02/03/2019
Kết quả thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản ngày 19 tháng 01 năm 2019-19/01/2019
Kết quả thi Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản ngày 23 tháng 12 năm 2018-23/12/2018
Kết quả thi Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản ngày 02 tháng 12 năm 2018-02/12/2018
12345


©2013 Trung Tâm Ngoại Ngữ-Tin học Cadafol
Địa chỉ: 82 Hùng Vương –Huế. Điện thoại: 0234-3814981. Website:cadafol.cdsphue.edu.vn